Minister Pôdohospodárstva Slovenskej Republiky Zsolt Simon udelil dňa 19.1 2012 ZNAČKU KVALITY SK pre LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. Po splnení všetkých kritérií kvality a bezpečnosti potravín stanovených štatútom značky v zmysle legislatívy Európskej únie značku dostali výrobky:

  • Zlatá NIVAZnačka kvality
  • Zlatá NIVA porcovaná
  • Miláčik vanilkový
  • Miláčik čokoládový