Main menu

Obaly PURE-PAK®-SENSE

Plasty a životné prostredie

V súčasnosti čelíme problému nadmernej spotrebe plastov – ľudstvo ročne vyprodukuje až 300 miliónov ton plastov, z čoho väčšina končí vprírode, riekach a v oceánoch. Vedeli ste, že plast či PET fľaša sa čiastočne rozloží až po 400 rokoch? Je našou povinnosť neustále hľadať ekologickejšie riešenia a pomáhať chrániť životné prostredie. Berieme si príklad z minulosti – zo zvykov a tradícii, kedy naši predkovia vedeli, ako hospodáriť a ako sa k prírode a k zachovaniu jej bohatstiev správať s úctou a šetrne.

Chráňte prírodu s nami!

Nový ekologický obal je cesta, ako chrániť našu Matku Zem a aktívnou recykláciou šetriť prírodu aj pre budúce generácie.

Obaly PURE-PAK®-SENSE

Nahradenie plastových PET fliaš za ekologický kartón je významným krokom k ochrane životného prostredia. Až 87% nového obalu Pure-Pak® Sense je vyrobených z drevnej vlákniny, ktorá pochádza z obnoviteľných lesov a iných kontrolovaných zdrojov.

Pri jeho výrobe sa vyproduje až o 38% menej emisií a uhlíková stopa je v porovnaní s PET fľašou nižšia až o 58 g CO2 na 1l.

Ako správne triediť nápojové kartóny?

Pred vyhodením nápojový kartón jednoducho zložte.
Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a náklady na prepravu vzduchu. Nevyhadzujte obaly so zvyškami potravín. Obaly nemusíte umývať, ale vylejte z nich zvyšky.

Nikdy nevyhadzujte nápojové kartóny do nádob na papierový odpad. Nápojové kartóny môžeme na Slovensku zbierať spolu s plastmi do spoločného kontajnera. Zvyčajne má vtedy kontajner žltú farbu alebo žlté označenie. V niektorých obciach sa zbierajú do spoločných nádob s kovmi, vtedy môže mať kontajner červenú farbu. Ak však obec/mesto zbiera nápojové kartóny do samostatnej nádoby, prislúcha jej oranžová farba (ozn. VKM – viacvrstvové kombinované materiály).