O nás

Levické mliekárne n.p. so sídlom v Leviciach vznikli v januári 1953. Pod tento podnik patrili závody v Leviciach, Bátovciach, Tekovských Lužanoch, Štúrove, Komárne a v Nových Zámkoch.

V roku 1992 (27.4.1992) sa podnik stáva formou privatizácie akciovou spoločnosťou s názvom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. a v tejto právnej forme zotrváva až doposiaľ.

Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám konzumentov na kvalitu výrobkov, ako aj so zreteľom na zefektívnenie výrobných, obchodných a dodávateľských činností LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., sme začali v roku 1998 budovať systém riadenia kvality ISO 9002. Certifikát systému riadenia kvality spoločnosť získala 01.06.1999, od renomovanej spoločnosti „Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Londýn“ .

Od roku 2002 je naša spoločnosť registrovaná pod značkou a ochrannou známkou LEVMILK, čo vystihuje našu príslušnosť k regiónu Levice a mliekarenskému zameraniu výroby.

Spoločnosť zamestnáva v priemere 200 ľudí a radí sa medzi najvýraznejšie podnikateľské subjekty regiónu Levice. Denne spracujeme cez  110 - 150 tisíc litrov mlieka, od stálych, hlavne regionálnych dodávateľov.

vyroba 3

Plesnove syry

Produktové portfólio predstavujú syry s ušľachtilou modrou plesňou, prírodné syry eidamského typu, tavené syry z vlastných surovín, čerstvé a sušené mlieko, tvarohy, detské dezerty a ďalšie čerstvé výrobky z mlieka.

Výrobky našej spoločnosti sa stali trvalou súčasťou trhovej ponuky v celom regióne Slovenska. Sú distribuované a na trhu dostupne vo všetkých obchodných sieťach hlavne pod značkami NIVA ORIGINÁL, TEKOV a BABIČKA.

Delakto sortiment

Vyroba 3

Cieľom našej spoločnosti pre ďalšie obdobie zostáva uchovať tradičné receptúry a postupy aj pri zvyšovaní dopytu po našich výrobkoch a vysokých nárokoch na kvalitu mliečnych výrobkov. Vážime si a máme neustále na zreteli každého zákazníka, ktorý naše výrobky akceptuje a pomáha tak nám aj Slovensku udržať dostupnosť kvalitných Slovenských produktov.