Syrový ValibukSurové mlieko vyrábané na Slovensku je známe svojou vysokou hodnotou bielkovín, ktorá je potrebná na výrobu kvalitných syrov. Preto sa pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky rozhodli zorganizovať 1. ROČNÍK SÚŤAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SYROVÝ VALIBUK 2012 na zviditeľnenie slovenských syrov a ich výrobcov. Na vyhlásenú súťaž zareagovali výrobcovia pozitívne. 22 výrobcov do nej prihlásilo celkovo 98 syrov. Súťaže sa zúčastnila celá škála syrov, ako sú parenice, korbáčiky, bryndza, čerstvé syry, ako aj vysoko kvalitné tvrdé syry, ochutené syry a syry zrejúce.

Vzhľad, konzistenciu, chuť a vôňu 98 syrov v 19 kategóriách anonymne hodnotilo 13 nezávislých odborníkov.

Stali sme sa viacnásobnými víťazmi z 19 kategórií syrov.

Prvé miesto sme získali za syry:

  • Zlatá Niva
  • Provensal syr
  • Čerstvý syr NATUR

Syrový Valibuk Syrový Valibuk Syrový Valibuk Syrový Valibuk