Hlavné menu

Náš príbeh

história

1953
Vznik podniku

Levické mliekárne n.p. vznikli v januári v roku 1953. Pod tento podnik v tých časoch patrili závody v Leviciach, Bátovciach, Tekovských Lužanoch, Štúrove, Komárne a v Nových Zámkoch, ktoré postupne zanikli.

1992
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.

V roku 1992 (27.4.1992) sa podnik stáva formou privatizácie akciovou spoločnosťou s názvom LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. a v tejto právnej forme zotrváva až doposiaľ.

1998
Systém riadenia kvality

Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám konzumentov na kvalitu výrobkov, ako aj so zreteľom na zefektívnenie výrobných, obchodných a dodávateľských činností, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. začali v roku 1998 budovať systém riadenia kvality ISO 9002. Certifikát systému riadenia kvality spoločnosť získala 1.6.1999, od renomovanej spoločnosti „Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., Londýn“ .

2002
LEVMILK ako ochranná známka

Od roku 2002 je naša spoločnosť registrovaná pod značkou a ochrannou známkou LEVMILK, čo vystihuje našu príslušnosť k regiónu Levice a mliekarenskému zameraniu výroby.

LEVMILK V SÚČASNOSTI

Cieľom našej spoločnosti pre ďalšie obdobie naďalej zostáva uchovať tradičné receptúry a postupy výroby, aj pri zvyšovaní dopytu po našich výrobkoch a vysokých nárokoch na kvalitu mliečnych výrobkov.

Vážime si a máme neustále na zreteli každého jedného zákazníka, ktorý naše výrobky nakupuje a pomáha tak nám, aj Slovensku udržať na trhu dostupnosť kvalitných slovenských produktov.

Produktové portfólio predstavujú syry s ušľachtilou modrou plesňou, prírodné syry eidamského typu, tavené syry z vlastných surovín, čerstvé a sušené mlieko, tvarohy, maslo, kefír, detské dezerty a celý rad delaktózovaných produktov, vhodných pre ľudí s intoleranciou laktózy.

certifikáty

Certifikát systému riadenia kvality

Chránené zemepisné označenie

znacka-kvality-1-stupen (1)

Značka kvality 1. stupeň

znacka-kvality-2-stupen (1)

Značka kvality 2. stupeň

V súčasnosti zamestnávame v priemere
0
zamestnancov
Denne spracujeme okolo
0
litrov mlieka

Naše výrobky pochádzajú z malebného regiónu TEKOV

Sme hrdí, že naša spoločnosť je súčasťou tohto historický významného regiónu, a že sa naša výroba nachádza priamo v Leviciach, v súčasnom srdci a centre života regiónu Tekov.

Územie regiónu Tekov začína na rozľahlých úrodných nížinách na juhu západného Slovenska a končí na úpätí Štiavnických vrchov v početných vinohradoch, ktoré dodávajú tomuto regiónu svojrázny charakter. Regiónom Tekova preteká rieka Hron, ktorá do značnej miery spoluvytvára jeho charakter.


Tekovský región sa nazýva aj ako „ čilejkársky“ alebo „čilejkárskym“ vďaka tomu, že sa na niektorých územiach regiónu hovorí špecifickým mäkkým stredoslovenským nárečím, kde sa často používa slovo čil, čilej, čileky namiesto slova teraz.

Čím je ale známy a špecifický tento región? Región Tekov je známy hlavne svojou tradičnou kultúrou a jedinečnými tradíciami, ktoré tu majú svoje miesto vo väčšine čilejkárských obcí dodnes. V minulosti boli obyvatelia prevažne roľníci, ktorí využívali na poľnohospodárstvo výborné prírodné podmienky v Hronskej pahorkatine a na nivách riek Hron a Žitava. Už v tých časoch roľníci prevažne pestovali a dodnes na tomto území pestujú najmä pšenicu, jačmeň, raž, ovos, zemiaky, kukuricu a cukrovú repu. Okrem poľnohospodárstva bolo v regióne Tekov rozšírené aj vinohradníctvo, ktoré malo svoje postavenie najmä medzi mestom Levice a obcou Hronský Beňadik, kde bola významná vinohradnícka oblasť, ktorá tu jestvuje dodnes.