Hlavné menu

Štatút súťaže – Vianočná súťaž 12 2022

Výhercovia v počte  – 2  1. Organizátor súťaže: Organizátorom súťaže sú LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. so sídlom Júrska cesta č.2, 934 01 Levice, IČO: 31412271, IČ DPH: SK2020401504, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.:s.r.o., vložka č.98/B (ďalej len „usporiadateľ“). Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej […]