Hlavné menu

Predmet zákazky: Náhrada plynového kotla (oprava)

Výzva zverejnená dňa: 17. 5. 2021 Dokumenty na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1_Výkaz výmer Kotle-Požadované tech.parametre PS 01 – Zadanie PS 02 – Zadanie PS 03 a PS 04 – Zadanie SO 01 – Zadanie Rekapitulácia Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Príloha č. 3_Projektová dokumentácia PS 01 421836 Techniska sprava_Rev_1 […]

Predmet zákazky: Fotovoltický zdroj

Predmet zákazky: Fotovoltický zdroj Výzva zverejnená dňa: 8. 7. 2021 Dokumenty na stiahnutie Výzva na predkladanie ponúk FV Príloha č. 1_ výkaz výmer Príloha č. 2_ Návrh zmluvy o dielo FV Príloha č. 3_Projektová dokumentácia 4-1-LEV-Tech.správa_303_241_SPR_3030241_Fotovolticky_zdroj_2021_STP-job_205 FVZ_Jednopolova schema_Rev_2-12.5.2021 FVZ_Rozmiestenie panelov_Garaze-MTZ_Rev_1-12.5.2021 FVZ_Rozmiestenie panelov_HVB_Rev_1-12.5.2021 FVZ_Rozpočet_Rev_2-12.5.2021 Príloha č. 4 _Vzor návrhu plnenia kritérii Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie […]